Cáp đồng trục được sử dụng phổ biến dù trong bất cứ một hệ thống mạng nào.

Comments

Who Upvoted this Story